17/04/2019

Op Koningsdag 27 januari zamelt Lionsclub “Antoni van Leeuwenhoek” geld in voor de Stichting KDC AandachtsLab.
De leden van AvL bakken lekkernijen die we tegen een kleine meerprijs verkopen. Onze kraam staat op de Molslaan, vlakbij de HEMA.
Graag zien wij U daar.

Stichting KDC AandachtsLab is een gespecialiseerd en bijzonder kinderdagcentrum (KDC) in Rijswijk waar kinderen tot 18 jaar met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) gestimuleerd worden in hun ontwikkeling door Elke Mogelijkheid te Benutten.